Wat doen we?

De vzw Ne(s)t helpt samen met Saskia Van Nieuwenhove slachtoffers van tienerpooiers. De vereniging werkt op 3 vlakken:

  1. vertrouwensfiguren ondersteunen
  2. een reflectiehuis oprichten 
  3. beleid adviseren

Vertrouwensfiguren

We ondersteunen vertrouwensfiguren voor jongeren die door de mazen van het jeugdzorgnet vallen. Deze jongeren hebben immers nood aan mensen op wie ze kunnen vertrouwen. Pas dan kunnen ze een sterk zelfbeeld krijgen en aansluiting vinden bij de maatschappij. Deze vrijwilligers dragen dus een grote verantwoordelijkheid. Onze steun bestaat minimaal uit:

  • Financiële, logistieke en materiële ondersteuning: we dekken zoveel mogelijk kosten, zorgen voor materieel en brengen alles ter plekke.
  • Morele en pedagogische ondersteuning voor de dagbegeleiding en eventuele activiteiten en professionele begeleiding

Reflectiehuis

In samenwerking met partnerorganisaties en vrijwilligers voorzien we een ‘reflectiehuis’, een veilig nest, dat een veilig alternatief vormt voor het milieu waar de meisjes uit ontsnapt zijn.

In dit reflectiehuis voorzien we dag- en nachtopvang, waar altijd vrijwilligers met voldoende expertise aanwezig zijn die de bewoners waar nodig begeleiden. We bieden hen een zinvolle daginvulling: we proberen hen weer naar school te laten gaan, laten hen stage lopen bij bedrijven, zoeken een studentenjob voor hen enz. Zo willen we ervoor zorgen dat de meisjes uiteindelijk zelfstandig in de samenleving kunnen leven of willen we ze op zijn minst voorbereiden op reguliere hulpverlening.

Beleidsadvies

Vanuit de levensverhalen van de jongeren en hun context zoeken we naar problemen, onvolkomenheden en tekorten in de huidige jeugdhulp- en dienstverlening. Die structurele knelpunten signaleren we aan het beleid en we adviseren beleidsmensen om de hulpverlening beter te organiseren.

Door te luisteren en samen te werken kunnen we kennis, inzichten en expertise delen. We lijsten problemen, belemmeringen en zorgvragen op, zodat we daarna de verschillende overheden attent kunnen maken op (communicatieve) tekortkomingen en zo mogelijk ook sensibiliseringsacties kunnen organiseren. Op die manier willen we de (jeugd)hulpverlening beter afstemmen op de kwetsbaarsten onder ons en bruggen slaan tussen verschillende zorg- en ondersteuningsdiensten.

Op de pagina ‘Wie zijn we?’ leest u wie hier allemaal voor instaat.